Media forum

Гендерна політика

ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ» вважає політику гендерної рівності пріоритетною у своїй діяльності.

ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ» підтримує Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (CEDAW, 1980) та її Факультативний протокол, Пекінську декларацію та Платформу Дій (1995), Державну програму щодо забезпечення рівних прав та можливостей для чоловіків та жінок, а також Національний план дій «Жінки, Мир та Безпека» у якості додатку до Резолюції Ради Безпеки 1325.

ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ» дотримується рівності та засуджує дискримінацію за ознаками:

 • Неофіційна або законодавчо обґрунтована
 • Пряма або непряма
 • По виду діяльності та сфері прояви: на роботі, в сім’ї, в політичному житті
 • За ознаками тієї соціальної групи, до якої вона може бути застосована

ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ» впроваджує толерантність та в своїй діяльністі дотримується рівності загальних прав та свобод.

ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ» засуджує дискримінацію за ознаками:

 • Расова дискримінація
 • Статева дискримінація
 • Мовна дискримінація
 • Релігійна дискримінація
 • Політична дискримінація
 • Вікова дискримінація
 • Дискримінація інвалідів
 • Дискримінація дітей