Media forum

Історична довідка

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ» заснована 15 червня 2016 року у м. Києві. Є неурядовою організацією, яка створена та діє відповідно до Конституції та законів України.

ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ»створена і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, відсутності майнового інтересу членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ»об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах та досягли 18 років, з метою виконання Статутних завдань Організації.

ГО «ЦЕНТР РОЗВИТКУ «МЕДІАФОРУМ»є неприбутковою, недержавною та некомерційною, здійснює діяльність зі статусом юридичної особи, як непідприємницьке товариство, основною метою якої не є отримання прибутку (неприбуткова організація).